Leczenie bezekstrakcyjne

 

Greenfield

DR RAPHAEL L. GREENFIELD  D.D.S., M.Sc.

Dr Greenfield ukończył z wyróżnieniem Howard University College of Dentistry. Po otrzymaniu tytułu Master of Science w ortodoncji na Boston University, praktykował jako instruktor kliniczny.

Dr Greenfield przeprowadził wiele wykładów na terenie całego świata promując własną filozofię leczenia „Skoordynowany rozwój łuków – 98.5% leczenia bez ekstrakcji.” Został zaproszony do prezentacji swojej filozofii podczas sesji naukowych Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodoncji (AAO). Dr Greenfield przedstawiał wielokrotnie założenia swojej filozofii podczas Kolegium Dyplomatów Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodoncji (AAO), jak również podczas corocznej sesji Południowego Stowarzyszenia Ortodoncji (SAO); na sesji Północno-Wschodniego Stowarzyszenia Ortodoncji, sesji Amerykańskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej oraz na sesji Japońskiego Stowarzyszenia Ortodoncji. Jego artykuł w Journal of Clinical Orthodontics z roku 1993 pod tytułem „Simultaneous Torquing and Intrusion” wzbudził wiele zainteresowania w jego metodzie intruzji i retrakcji górnych siekaczy. Na przestrzeni lat opublikował wiele artykułów m.in.w w Journal of Clinical Orthodontics z marca 1995 i września 2005, w których opisany został jego unikalny aparat „Fixed Piston Appliance” do dystalizacji trzonowców i tworzenia przestrzeni międzyzębowych. Dr Greenfield jest autorem podręcznika na temat leczenia bez ekstrakcji pod tytułem „Nonextraction Orthodontics; the History, Philosophy and Clinical Application.” Podręcznik został opublikowany w trzech językach. Nowa, poszerzona i zaktualizowana druga edycja podręcznika została wydana w 2010, zawiera ponad 1100 stron, 7000 zdjęć i analizę 58 przypadków bezekstrakcyjnych.

PRZYKŁADY LECZENIA BEZEKSTRAKCYJNEGO METODĄ R.L. GREENFIELD’A:

 694 góra694 dłó

str 591 góra str 591dół

str 733 góstr 733 dół

   str 780 górastr 780 dółstr 539

str 790

str 740