Dr n. med. Agata Defińska-Kaniorska

 • Ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi w 1999 r na Wydziale Stomatologicznym.
 • W 2004 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem i obroniła prace doktorska pt.Częstość występowania wad zgryzu u dzieci w wieku 9 i 12 lat na terenie miasta Łodzi – badania porównawcze.
 • Czynnie uczestniczyła w wielu zjazdach i konferencjach naukowych, m.in: III SYMPOZJUM NAUKOWE DZIECKO ŁÓDZKIE Stan zdrowia dzieci i młodzieży w zmieniających się warunkach środowiskowych.
 • Autorka artykułów naukowych w piśmiennictwie stomatologicznym (tematyka dotycząca częstości wad zgryzu).
 • Doświadczenie kliniczne i naukowe zdobyła w Instytucie Stomatologii w Łodzi podczas studiów doktoranckich, jak również w prywatnych klinikach medycznych.
 • W latach 1999-2007 prowadziła zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (Oddział Stomatologiczny w Zakładzie Ortodoncji).
Najważniejsze publikacje naukowe:
 1. Ann. A.M. Łódź 1999; Vol 40, nr 1; s. 63; Elektromiografia i jej zastosowanie w badaniach aktywności mięśni żuciowych; A. Defińska.
 2. Łódź 2003; str. 64; III Sympozjum naukowe Częstość wystepowania wad zgryzu u dzieci w wieku 9 i 12 lat – badania porównawcze; G. Śmiech-Słomkowska, A. Defińska-Kaniorska.
 3. Czas Stomat. 2006, LIX; 1 str. 42-46; Wady zgryzu i potrzeby leczenia ortodontycznego u dzieci z upośledzeniem umysłowym; G. Śmiech-Słomkowska, A. Dubojska, A. Defińska-Kaniorska.
 4. Czas Stomat. 2004; T. 57 nr 4 Supl.; s. 66; Dynamika wyrzynania się zębów stałych a wady zgryzu u dzieci siedmioletnich; G. Śmiech-Słomkowska, A. Defińska-Kaniorska.
 5. W-wa 2004; s. 23; Ocena warunków estetycznych według składowej estetycznej wskaźnika JOTN; A. Defińska-Kaniorska, G. Śmiech-Słomkowska.

certyfikat 2017

dr definska_kaniorska certyfikat 1_2016       dr definska_kaniorska certyfikat 2_2016Certyfikat leczenie ortodontyczne bezekstrakcyjne

dr definska Akademia Wawa kopia                    dr definska ACDydaktyki kopia             dr definska orto fan 2 kopia 2

dr definska orto fan 3 kopia 2   dr-definska-Uniwer-Med-LDZ   dr-definska-sky

dr-definska-PTS                                             dr-definska-polkard                   dr-definska-polkadr-2

dr-definska-orton-fan-2   dr-definska-orto-fan   dr-definska-orto-fan-6

dr-definska-orto-fan-5   dr-definska-orto-fan-4   dr-definska-ortho-Group

dr-definska-cs-med                             dr-definska-American                   dr-definska-Akademia